Tag: tomoto

ஆரோக்கியம்
தக்காளியை அளவுக்கு மீறி  உணவில் சேர்ப்பதால் இவ்வளவு பாதிப்புகளா?

தக்காளியை அளவுக்கு மீறி உணவில் சேர்ப்பதால் இவ்வளவு பாதிப்புகளா?

தக்காளியில் வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் சி அதிகமாக உள்ளது.